PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA, MEI 2011

Posted: May 23, 2011 in Sejarah STPM

SULIT

940 / 1

Isnin, 23 Mei, 2011                                   

SHS/PAPP/02

 

SMK SACRED HEART, SIBU

PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA / UJIAN SEKOLAH KEDUA

SEJARAH KERTAS 1 (940/1)

[Tamadun Dunia Hingga Tahun 1800]

 

(TIGA JAM)

“Orang yang cerdas ialah orang yang takwa. Orang yang dungu ialah orang yang derhaka. Orang yang dusta ialah orang yang khianat. Orang yang benar ialah orang yang dapat dipercayai.”

Saidina Abu Bakar Al-Siddiq

Khulafa’ Al-Rasyidin Ke-3

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN

BAHAGIAN A [Jawab dua soalan sahaja.

01.    Masyarakat Indus mempunyai kemahiran yang tinggi dalam perancangan bandar. Buktikan penyataan ini dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

02.    Huraikan tentang agama dan kepercayaan masyarakat di tamadun Mohenjo-Daro dan Harappa di Lembah Sungai Indus.

03.    Jelaskan faktor-faktor yang mendorong kebangkitan Srivijaya sebagai sebuah empayar yang unggul di Nusantara dari awal abad ke 7  hingga abad ke 13 Masehi.

04.   Bincangkan pentadbiran pusat dan wilayah dalam tamadun di Mesir .

05.    Huraikan usaha-usaha yang telah diambil oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahan empayarnya pada zaman Dinasti Chin ?

06.   Apakah yang dimaksudkan dengan ketahanan dan pertahanan ? Jelaskan faktor-faktor yang menentukan kejayaan pertahanan dan ketahanan sesebuah tamadun manusia.

07.   Bincangkan struktur pentadbiran ketenteraan di India pada era klasik.

08.   Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan.

BAHAGIAN B [Jawab dua soalan sahaja].

01.   Bincangkan bentuk agama Dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam.

 02.   Nyatakan faktor-faktor dan kesan penghijrahan Nabi Muhammad S.A.W dari Makkah ke Yathrib.

 03.   Nilaikan kepentingan Sahifah Madinah dalam pembentukan ummah di Madinah.

 04.    “ Khalifah Uthman bin Affan disebut sebagai seorang khalifah yang lemah dan tidak berwibawa . Berdasarkan penyataan tersebut , bincangkan fitnah yang dilemparkan dan hujah untuk menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut.

 05.   Bandingkan dasar pemerintahan dan pentadbiran Kerajaan Khulafa al-Rasyiddin dan Kerajaan Bani Umaiyah.

 06.   Huraikan sebab-sebab termeterainya Perjanjian Hudaibiyah dan implikasinya terhadap perkembangan Islam di Semenanjung Tanah Arab.

 07.   Huraikan organisasi ketenteraan Islam pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w sehingga zaman Bani Abbasiyah.

 08.   Jelaskan etika dan strategi yang dipraktikkan oleh Rasulullah s.a.w ketika menghadapi ghazwah

“Berusaha dan Berdoa”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s