Perlembagaan Persekutuan ; Jadual 9

Posted: May 26, 2011 in Kenegaraan, Pengajian Am Kertas 1

PERLEMBAGAAN

 Takrif Perlembagaan

 □ sebuah dokumen atau dokumen-dokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi

Jenis Perlembagaan

Bertulis

Tidak Bertulis

□ Parlimen memperoleh kuasa daripada perlembagaan □ Parlimen boleh membuat, menggubal atau meminda apa jua jenis undang-undang tanpa sekatan
Kuasa paling tinggi diperuntuk kepada perlembagaan Kuasa paling tinggi diperuntukkan kepada Parlimen
□ tertakluk mengikut kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan □  Berdasarkan tradisi, amalan, sikap serta pengalaman politik/ terdapat dalam akta yang digubal oleh badan perundangan / berdasarkan keputusan mahkamah – Common Law di England
□ Boleh dipinda oleh Parlimen :

–  Mudah: dua pertiga daripada persetujuan Parlimen

–  Tidak mudah: melibatkan referendum rakyat terlebih dahulu.

□ Contoh negara : Malaysia

□   Contoh negara :

United Kingdom

BIDANG KUASA KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN KERAJAAN NEGERI (Jadual 9 P.P) 

Senarai Persekutuan

Senarai Negeri

Senarai Bersama

 • Hal-ehwal luar negeri
 • Pertahanan
 • Keselamatan dalam negeri
 • Undang-undang sivil dan jenayah serta pentadbiran keadilan
 • Kewarganegaraan Persekutuan.
 • Jentera Kerajaan
 • Kewangan
 • Perdagangan dan perusahaan
 • Perkapalan, pelayaran dan perikanan (laut)
 • Perhubungan dan pengangkutan
 • Pendidikan
 • Kesihatan
 • Buruh
 • Akhbar dan penapisan
 • Syarikat kerjasama
 • Siasatan dan Penyelidikan
 • Perikanan
 • Kerjaraya
 • Kebajikan Orang Asli
 • Pelancongan
  • Hal-ehwal agama Islam (termasuk  hukum syarak)
  • Tanah
  • Pertanian dan perhutanan
  • Kerajaan Tempatan
  • Jentera pentadbiran Kerajaan Negeri
  • Kerja-kerja Negeri dan kerja-kerja air
  • Hari Kelepasan Negeri
  • Penyu dan menangkap ikan di sungai
  • Siasatan bagi maksud-maksud negeri
  • Perpustakaan, muzium serta rekod purbakala dan  sejarah

Tambahan kepada Sabah dan Sarawak

 • Undang-undang dan adat istiadat bumiputera
 • Perbadanan pihak-pihak berkuasa dan lain-lain badan yang ditubuhkan oleh undang-undang Negeri
 • Pelabuhan
 • Ukuran tanah
 • Keretapi Sabah
 • Kebajikan masyarakat
 • Biasiswa
 • Ternakan
 • Perlindungan binatang dan burung liar
 • Perancangan bandar dan kampung
 • Perparitan dan pengairan
 • Pemulihan tanah lombong
 • Kutu rayau dan penjaja-penjaja beredar
 • Kesihatan awam, kebersihan dan mencegah penyakit
 • Perumahan
 • Kebudayaan sukan

Tambahan kepada Sabah dan Sarawak

 • Undang-undang adat
 • Pencemuhan burung-burung makanan dan barang lain
 • Perkapalan, menangkap ikan di laut dan di muara
 • Pengeluaran, pembahagian dan bekalan kuasa air dan letrik yang dijanakan oleh kuasa air
 • Penyelidikan pertanian dan perhutanan
 • Khairat serta amanah dan yayasan khairat dalam Negeri
 • Panggung wayang dan tempat hiburan awam
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s