940/1: TAJUK-TAJUK YANG TERKANDUNG DALAM PERANCANGAN P&P SESI 2012 BAGI TINGKATAN ENAM ATAS.

Posted: January 4, 2012 in Sejarah STPM

Bahagian A: Tamadun Dunia (sahaja)

Tema 1

Manusia dan Masyarakat

1)            Masyarakat Prasejarah

 • Konsep prasejarah
 • Ciri-ciri Prasejarah

(i)             Perkembangan Petempatan

(ii)           Peralatan

(iii)          Kegiatan Ekonomi

(iv)          Peralatan/Teknologi

(v)           Agama dan Kepercayaan

(vi)          Organisasi Sosial

(vii)        Pengkhususan Kerja

(viii)       Kesenian

 

2)            Tamadun

Lokus Pengkajian: Tamadun-tamadun awal  – Tamadun Mesir, Tamadun Mesopotamia, Tamadun Indus, Tamadun Hwang-Ho

 • Konsep Tamadun
 • Kemunculan Tamadun – Proses Pembentukan Tamadun dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan tamadun awal dan tamadun-tamadun selepas itu.
 • Ciri-ciri Tamadun

(i)             Penempatan

(ii)           Perbandaran

(iii)          Organisasi Sosial

(iv)          Agama dan Kepercayaan

(v)           Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran

(vi)          Bahasa dan Tulisan

(vii)        Pengkhususan Kerja

(viii)       Sains dan Teknologi

 

 • Sumbangan Tamadun

(i)             Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran

(ii)           Sains dan Teknologi

(iii)          Sistem Tulisan

(iv)          Kesusasteraan

(v)           Senibina

 

Tema 2

Pemerintahan dan Pentadbiran

 • Pembentukan negara kota

(i)             Konsep Negara Kota

(ii)           Ciri-ciri Negara Kota

(iii)          Sistem Pemerintahan

(iv)          Undang-undang

(v)           Perbandaran

(vi)          Senibina

(vii)        Proses Perkembangan

 

 • Pembentukan empayar

(i)            Konsep Empayar

(ii)           Ciri-ciri Empayar

a)    Tiga bentuk empayar

b)    Perlaksanaan konsep hegemoni

c)     Pemusatan kuasa

d)    Kekuatan tentera

e)     Sistem birokrasi

f)      Konsep kehomogenan empayar

g)    Semangat ketahanan dan Spiritual

h)    Sistem naungan ekonomi

(iii)          Cara pengukuhan empayar

(iv)          Proses dan perkembangan empayar

 

 • Pembentukan Negara Bangsa

(i)             Konsep Negara Bangsa

(ii)           Ciri-ciri Negara Bangsa

(iii)          Proses Pembentukan Negara Bangsa

 

 • Bentuk Pemerintahan

(i)             Sistem Pemerintahan Beraja

a)    Konsep Pemerintahan Beraja

b)    Ciri-ciri Pemerintahan Beraja

(ii)           Republik

a)    Konsep Republik

b)    Ciri-ciri Republik

 

(iii)          Pentadbiran Pusat Dan Wilayah

a)    Pusat

– Ciri-ciri Pentadbiran Pusat

– Struktur Pentadbiran Pusat 

b)    Wilayah

– Ciri-ciri Pentadbiran Wilayah

– Struktur Pentadbiran Wilayah

 

Tema 3

Ketahanan dan Pertahanan

 • Konsep ketahanan dan Pertahanan
 • Objektif peperangan dalam tamadun awal
 • Organisasi ketenteraan

(i)             Peralatan

(ii)           Taktik dan strategi

(iii)          Jenis-jenis tentera

(iv)          Organisasi ketenteraan

 

 • Pemikir-pemikir ketenteraan

(i)             Kautilya

(ii)           Nicholo Machievelli

(iii)          Sun Tzu

 

Tema 4

Ekonomi

 • Konsep, sistem dan kegiatan  ekonomi

(i)             Konsep sara diri

(ii)           Konsep ekonomi komersil

(iii)          Konsep ekonomi kapitalisme

 

 • Perkembangan ekonomi

(i)             Sistem kewangan

(ii)           Cukai

(iii)          Perbendaharaan

(iv)          Bank

(v)           Perdagangan jarak jauh

(vi)          Persatuan  Dagang

(vii)        Prasarana Ekonomi

a)    Perhubungan

b)    Pengangkutan

c)     Institusi kewangan

d)    Pelabuhan (kemudahan)

e)     Limbungan

f)      Bazar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s