Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan tamadun awal.

Posted: April 26, 2012 in Sejarah STPM, Tamadun Dunia: Tema 1
 1. Konsep tamadun
 • Definisi tamadun
 • Ciri-ciri tamadun secara umum
 1. Latar belakang zaman prasejarah
 2. Latar belakang tamadun

 ISI:

Faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan tamadun awal (7 isi X 3 markah)

1.          Kemajuan dan pencapaian manusia pada zaman Neolitik

 • Pencapaian dari segi ekonomi, pemikiran dan sosialisasi pada zaman Neolitik membawa kepada kemunculan tamadun.
 • Pencapaian dari segi ekonomi – Revolusi Pertanian
 • Sistem kepercayaan – yang lebih kompleks

2.          Proses urbanisasi

 • Proses urbanisasi di sesuatu tempat berikutan adanya kegiatan pertanian, penenunan dan penternakan binatang.
 • Manusia juga cuba hidup bersatu dengan tujuan untuk menghadapi cabaran fizikal.
 • Berlaku perkembangan daripada sebuah kampung ke bandar dan negara kota.
 • Ekoran daripada berlakunya pertambahan penduduk di sesuatu kawasan seperti di kampung, berlakunya pembukaan tanah-tanah baru untuk penempatan dan kegiatan pertanian.
 • Urbanisasi ini membawa kepada pengasasan beberapa tamadun lain.

3.          Kemajuan sains dan teknologi

 • Kemajuan dalam bidang ini dapat dilihat apabila manusia mula menggunakan logam seperti besi, tembaga dan gangsa
 • Penciptaan pelbagai alat pertanian seperti tajak menyebabkan pertanian diusahakan dengan meluas.
 • Penghasilan tembikar membawa kepada perubahan sara hidup masyarakat.
 • Kesannya, hasil pertanian meningkat dan wujudnya aktiviti perdagangan.

4.          Sungai

 • Kemunculan tamadun awal di lembah-lembah sungai menunjukkan kepentingan sungai sebagai salah satu faktor perkembangan tamadun.
 • Sungai membantu kegiatan pertanian dari segi perairan, kesuburan tanah dan sebagai sumber bekalan makanan.
 • Sungai juga berperanan sebagai jalan pengangkutan yang penting.
 • Kesannya; terdapat banyak tamadun muncul di lembah-lembah sungai seperti di lembah sungai Nil, Tigris-Euprates, Indus dan Hwang Ho.

 5.          Faktor angin

 • Angin memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun.
 • Angin membantu pelayaran dan pengangkutan di antara satu tamadun dengan tamadun yang lain.
 • Hal ini membolehkan wujudnya perdagangan jarak jauh untuk mendapatkan bekalan bahan mentah.
 • Perdagangan memajukan kebudayaan kerana berlakunya pertukaran fikiran dan maklumat.

 6.          Faktor bahasa dan tulisan

 • Bahasa dan tulisan menjadi asas kepada kemajuan pengetahuan dan membantu melicinkan urusan pentadbiran dan ekonomi.
 • Tulisan-tulisan pada zaman Neolitik menjadi asas kepada perkembangan sistem tulisan dalam tamadun awal.
 • Fungsi tulisan adalah untuk merekod kegiatan ekonomi, keagamaan dan harta kuil serta perundangan.
 • Contoh;  tulisan cuneiform dalam tamadun Mesopotamia banyak digunakan untuk merekod tentang kegiatan perdagangan dan pentadbiran dan tulisan hieroglif dalam tamadun Mesir untuk merekodkan keagamaan.
 • Kesannya, penghasilan karya sastera seperti epik Gigamesh dalam tamadun Mesopotamia, Epik Mahabrata dan Ramayana dalam tamadun Indus.

 7.          Penciptaan roda

 • Penciptaan roda oleh masyarakat Neolitik di Sumeria turut mempengaruhi kemunculan tamadun.
 • Teknologi roda kemudiannya digunakan sebagai peroda untuk membuat tembikar, sebagai kincir dalam pengairan dan untuk menarik pedati (kereta kuda) bagi tujuan membawa hasil pertanian ke pelabuhan
 • Hal ini membantu memajukan tamadun masyarakat tersebut.
 • Roda juga mempercepat perkembangan industri tangan seperti industri tembikar.
 • Roda juga menggalakkan pertumbuhan perdagangan antara tamadun seperti tamadun Mesopotamia, Mesir dan Mohenjo-Daro.

 8.          Hieraki masyarakat

 • Hal ini dapat dilihat kepada kewujudan golongan pemerintah dengan golongan diperintah.
 • Kewujudan organisasi sosial mewujudkan pengkelasan dalam masyarakat yang mempunyai peranan masing-masing.
 • Contoh, Raja berfungsi sebagai pemerintah, pembesar berfungsi  membantu raja dalam pentadbiran, petani untuk mengusahakan sumber makanan dan hamba pula untuk menjalankan kerja-kerja buruh.
 • Membolehkan pentadbiran dapat dijalankan dengan lebih cekap dan membolehkan kemajuan dalam bidang politik dan sosial.

9.          Pembahagian tugas

 • Pembahagian tugas dalam aktiviti pertanian dalam zaman prasejarah menyebabkan berlakunya pengkhususan kerja.
 • Hal ini membolehkan setiap anggota masyarakat mempunyai tugas yang tetap.
 • Keadaan ini mempercepat lagi proses kemajuan.
 • Bentuk-bentuk kerja yang wujud dalam tamadun awal ialah askar, petani, tukang, peladang dll.
 • Contoh, golongan artisan mewujudkan pengkhususan kerja seperti tukang kayu, bina kuil, bina piramid, membina terusan dan lain-lain.

 10.       Sistem agama dan kepercayaan

 • Perkembangan sistem kepercayaan pada zaman prasejarah terutama pada zaman Neolitik telah pun mempengaruhi corak perkembangan sistem kepercayaan yang lebih kompleks.
 • Agama dan kepercayaan adalah penting dalam menentukan tatacara kehidupan dalam masyarakat.
 • Agama penting dalam memupuk perpaduan dalam masyakarat tamadun awal.
 • Agama sebagai asas sistem pendidikan.
 • Contoh, dalam tamadun Indus, kitab veda telah menjadi rujukan dalam sistem pendidikan.

Kesimpulan (1 Markah)

 1. Secara keseluruhannya, sesuatu tamadun itu menunjukkan bentuk yang formal dan berorganisasi.
 2. Urbanisasi telah membawa kepada pengurangan kebebasan individu dan hidup dalam suatu rangka kawalan.
 3. Akibat urbanisasi, maka sesuatu yang berbentuk susun lapis yang berdasarkan kekuasaan, kelahiran dan kekayaan benda telah terbentuk.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s