Jelaskan konsep manusia mengikut pandangan Islam dan Arab Jahiliah.

Posted: May 8, 2012 in Sejarah STPM, Tamadun Islam: Tema 1

Pengenalan ( 3 markah )

  • Pengertian Jahiliah
  • Pengertian manusia – dalam bahasa Latin, manusia dipanggil sebagai homospiens. Manusia adalah sejenis haiwan mamalia yang boleh berfikir dan berkata-kata.
  • Pengertian Islam
  • Ayat Pembayang Isi

Isi dan Huraian ( 20 markah )

Konsep manusia menurut Islam. ( 10 markah – 5 x 2markah)
1.     Pengertian manusia dari segi bahasa mengikut perspektif islam.

  • Pengertian manusia dari segi bahasa.
  • Pengertian dari segi istilah.

2.     Mengikut Islam, manusia diciptakan oleh Allah s.w.t. untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Di samping itu, manusia diciptakan oleh Allah s.w.t. untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. agar menjadi seorang hamba yang soleh.
 
3.     Agama Islam juga menyarankan kepada manusia agar membangunkan unsur-unsur rohani dan jasmani demi mencapai keseimbangan dalam diri manusia. Keseimbangan di antara fizikal dan spiritual ini penting demi mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
 
4.     Kedudukan manusia di sisi Allah s.w.t. juga dikira sama tarafnya tanpa mengira warna kulit, keturunan, pangkat, dan lain-lain, Islam melarang perhambaan di kalangan manusia.
 
5.     Manusia dicipta sebaik-baik kejadian. Bagi membolehkan manusia yang begitu sempurna penciptaannya agar hidup aman bahagia serta selamat sejahtera, Allah s.w.t. telah menjadikan segala sesuatu yang dapat menyempurnakan keperluan manusia. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertaqwa
 
6.     Manusia sebagai pemegang amanah.
 
7.     Semua manusia dari keturunan Adam dan Adam dijadikan dari tanah. Manusia terdiri daripada 5 komponen iaitu : jasad, roh, akal, nafsu dan hati/jiwa.
 
8.     Akal membezakan manusia dengan makhluk – makhluk lain.
 
9.     Manusia dijadikan dalam keadaan fitrah.
 
Konsep manusia menurut Jahiliah. ( 5 x 2 markah = 10 markah )

1.     Manusia tidak bersifat abadi dan akan terhapus setelah berlakunya kematian dan tidak mempercayai adanya Hari Akhirat dan Hari Pembalasan. Dengan sebab itulah kehidupan manusia pada zaman berkenaan penuh dengan kemaksiatan.
 
2.     Di samping itu, manusia menurut pandangan Jahiliah lagi menjadikan hawa nafsu sebagai panduan bagi kehidupan mereka di dunia ini. Sehubungan dengan ini, berjudi, minum arak, dan makan riba dianggap sebagai satu jalan mencari rezeki yang baik dan mudah, Oleh itu, mereka melakukannya.
 
3.     Status mereka dalam masyarakat bergantung kepada keturunan dan kabilah. Sekiranya kabilah itu kaya, kuat, dan berpengaruh maka seseorang anggota kabilah itu dipandang mulia.
 
4.     Menghargai dan mendewakan kuasa alam sekeliling.
 
5.     Mempercayai adanya tuhan tetapi tidak beriman kepada satu tuhan.
 
6.     Mereka tidak tahu asal-usul kejadian manusia.
 
7.     Mereka melihat manusia dari sudut jasadiah semata – mata.
 
Kesimpulan ( 2 markah )
Apa sahaja yang berkaitan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s